MEJK Design is Ehlén Johansson and Maria Gustafsson. We believe in design as the creative link between the industrial process of production and the human mind,
body and space. Our aim is to design products that will make life more simple, comfortable, fun, beautiful and exiting for all users. We like to make design you love.
MEJK Design består av Ehlén Johansson och Maria Gustafsson. Vi tror på design som den kreativa länken mellan den industriella produktions processen och det mänskliga
sinnet, kroppen och rummet. Vårt mål är att skapa produkter som gör livet lättare, bekvämare, roligare, vackrare och spännande för alla användare.